Хөлдөөгч шингэн

Хөлдөөгч шингэн нь агааржуулалтын систем, дулааны насосны хөргөлтийн циклд ашиглагддаг ажлын шингэн бөгөөд ихэнх тохиолдолд шингэнээс хий рүү шилжиж, буцах үе шатыг давтан хийдэг. Хөлдөөгч шингэн нь CFC болон HCFC хөлдөөгч шингэний озоны цооролтод нөлөөлөх хортой болон шатамхай чанараас үүдэн хатуу зохицуулалттай байдаг. Мөн HFC-ийн хөлдөөгч шингэнүүд нь уур амьсгалын өөрчлөлтөд нөлөөлдөг тул хатуу зохицуулалттай байдаг.

Хөргөгчийг эрчим хүчийг нэг орчноос нөгөөд, ихэвчлэн барилгын дотроос гадагш дамжуулахын тулд шууд өргөтгөлийн (DX) системд ашигладаг. Үүнийг ихэвчлэн "агааржуулагч" эсвэл "дулааны насос" гэж нэрлэдэг. Хөлдөөгч шингэн уснаас 10 кг дахин их, агаараас 50 кг дахин их энерги тээж байдаг.

Зарим оронд хөргөгч нь ISO817 ба ASHRAE34-аас ангилснаас үүдэн өндөр даралт (700-1000 кПа), хэт өндөр температур (-50-100 цельс дээш), шатамхай чанар (А1 анги-шатамхай бус, А2 анги-шатамхай, А3 анги-маш шатамхай) болон хортой чанар (В1-бага, B2-дунд ба B3-өндөр) учир хянагддаг бодисууд гэж тооцогддог.