Хөрсний нягтаршил

Хөрсний нягтаршил бол хөрсний мөхлөгүүдийн хоорондох нүх сүвээс агаар шилжих үед нягтрал. Хөрсний ширхэгийн хооронд ус (эсвэл бусад шингэн) шилжсэнээс болж нягтрал үүсгэдэг стресс хэрэглэх үед нягтаршил биш харин нэгдэл үүсдэг. Дүрмээр бол нягтаршил нь хүнд машин механизм хөрсийг шахаж авсны үр дүн боловч жишээлбэл, амьтны хөл дамждагтай холбоотой байж болно.

Хөрсний шинжлэх ухаан, агрономийн хувьд хөрсний нягтаршил нь ихэвчлэн инженерийн нягтаршил, нэгдлийн аль алиных нь хослол байдаг тул хөрсөн дэх усны хомсдолоос болж үүсч болно, хэрэглэсэн стресс нь усны ууршилт болон амьтны хөл дамжин өнгөрсний улмаас дотоод сорох явдал юм. Нөлөөлөлд өртсөн хөрс нь хур тунадасыг шингээх чадваргүй болж, улмаар урсац, элэгдлийг нэмэгдүүлдэг. Ашигт малтмалын мөхлөгүүд хоорондоо шахагдаж, үндэс ургахад зайлшгүй шаардлагатай агаар, ус бага зай үлдээдэг тул ургамал нягтруулсан хөрсөнд хүндрэлтэй байдаг. Нүхлэх амьтад ч үүнийг дайсагнасан орчин гэж үздэг, учир нь нягт хөрс нэвтрэхэд илүү хэцүү байдаг. Энэ төрлийн нягтаршилаас хөрсний нөхөн сэргэх чадвар нь уур амьсгал, эрдэс судлал, амьтны аймгаас хамаарна. Вертизол гэх мэт агшилтын өндөр хүчин чадалтай хөрс нь чийгийн нөхцөл өөрчлөгддөг (хуурай шившлэг нь хөрсийг агшааж, хагарахад хүргэдэг) нягтаршлаас хурдан сэргэдэг.