Jump to content

Хөрсний үржил шим

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь

Хөрсний үржил шим нь хөдөө аж ахуйн ургамлын өсөлтийг дэмжих хөрсний чадварыг хэлнэ, ургамлын амьдрах орчинг хангах бас үр дүнд нь тогтвортой сайн чанарын ургац өгдөг. Энэ нь мөн хөрсөнд ургамал/тариалангийн шим тэжээлийг зохих хэмжээ, чанараар тогтвортой цаг хугацаанд хангах чадварыг хэлнэ. Үржил шимтэй хөрс нь дараахь шинж чанартай байдаг:

-Ургамлын өсөлт, нөхөн үржихүйн хувьд ургамлын хэрэгцээт шим тэжээл, усыг зохих хэмжээгээр, хувь хэмжээгээр нийлүүлэх чадвар; болон

-Ургамлын өсөлтийг магадгүй дарангуйлах хорт бодис байхгүй жишээ нь Fe2+ нь шим тэжээлийн хордоход хүргэдэг.

-Дараах шинж чанарууд ихэнх тохиолдолд хөрсний үржил шимд хувь нэмэр оруулдаг:

-Үндэс ургах, ус хадгалахад хангалттай хөрсний гүн;

-Дотоод ус зайлуулах суваг сайтай, үндэс нь оновчтой ургахад хангалттай агааржуулалт өгдөг (гэсэн ч гэсэн зарим нь ус чийгийг тэсвэрлэдэг, будаа гэх мэт)

-Шимт хөрс буюу Horizon O нь хөрсний эрүүл бүтэц, чийгийг хадгалахад хангалттай хөрсний органик бодис агуулдаг.

-Хөрсний рН 5.5-аас 7.0 хүртэлх (ихэнх ургамалд тохиромжтой боловч зарим нь илүү хүчиллэг, шүлтлэг нөхцлийг илүүд үздэг эсвэл тэсвэрлэдэг);

-Ургамлын хэрэгцээт шим бодисыг ургамлын бэлэн хэлбэрээр хангалттай хэмжээгээр агуулсан байх;

-Ургамлын өсөлтийг дэмжих олон тооны бичил биетүүд байгаа эсэх.

Хөдөө аж ахуй болон хүний бусад үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй газарт хөрсний үржил шимийг хадгалахын тулд ихэвчлэн хөрс хамгаалах арга барилыг ашиглах шаардлагатай байдаг.

-Учир нь хөрсний элэгдэл болон хөрсний эвдрэлийн бусад хэлбэрүүд нь дээр дурдсан нэг буюу хэд хэдэн зүйлийн үр дүнд ерөнхийдөө чанарын хувьд мууддаг.