Jump to content

Цаг уурын загвар

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь

Тоон цаг уурын загварууд эсвэл цаг уурын системийн загварууд нь тоолуурын аргыг ашиглан агаар мандал, далай, газрын гадаргуу, мөс зэрэг уур амьсгалд чухал хүчин зүйлүүдийн харилцан үйлчлэлүүдийг дуурайлган дүрсэлдэг. Эдгээр нь цаг уурын системчилэлийн динамикийг судлааас авахуулаад ирээдүйн цаг уурын ур чадварын таамаглал хүртэлх төрөл бүрийн зорилгоор ашиглагддаг. Цаг уурын загварууд нь мөн тоон бус чанарын шинж чанартай байж болно. Түүнчлэн энэ нь хүүрнэх шинж чанартай байдаг ба боломжит ирээдүйг голчлон өгүүлдэг.

Цаг уурын тоон загварууд нь нарнаас ирж буй энергийг нүдэнд үзэгдэх ба хэт ягаан туяа болох богино долгионы цахилгаан соронзон цацраг мөн ил ялгарч буй урт долгионы цахилгаан соронзоноор хүлээн авдаг. температурын өөрчлөлт нь тэнцвэргүй үр дүн болох тооцоололд хүргэдэг.

Тоон загварууд нь нарийн төвөгтэй байдлаарай ялгаатай байна. Жишээ нь энгийн дуулааны цацрагийн загвар нь дэлхийг нэг цэг хэмээн дундаж ялгарсан энергйиг тооцоолол явуулдаг. Үүнийг босоо буюу цацраг конвектив загвар эсвэл хэвтээ байдлаар өргөжүүлж болно. Агаар мандал, далай, далайн мөсний хосолсон дэлхийн цаг уурын загварууд нь масс, энергийн дамжуулалт, цацрагийн солилцоон бүрэн асуудлыг бодон гаргадаг.