Цогцолборын сүлжээ

Цогцолборын сүлжээ (Англи: Campus network, campus area network, corporate area network, CAN) нь дотоод сүлжээ буюу LAN-уудыг холбосон, харьцангуй жижиг газарзүйн бүсэд байх компьютерын сүлжээ. Бараг бүх сүлжээний төхөөрөмжийг (шилэн кабель, Cat5 кабель гэх мэт) цогцолборыг эзэмшигч буюу их сургууль, байгууллага, засгийн газар эзэмшдэгээрээ онцлог.

Их сургуулийн цогцолборын сүлжээний хувьд хичээлийн танхим, номын сан, оюутны хотхон зэрэг олон барилгыг хооронд нь холбож болно.