Цэргийн тагнуул

Цэргийн тагнуул гэж тухайн улсын батлан хамгаалах хүчний эсрэг хийж буй тагнуулын үйл ажилллагааг хэлнэ.

Stub icon

Энэ өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.