Шийдвэр

(Шийдвэр гаргалт-с чиглүүлэгдэв)
Википедиад шинэ өгүүлэл оруулах шийдвэр гаргалтын явцыг үзүүлсэн энгийн дүрслэл

Шийдвэр гаргалт (Англи: Decision making) гэдэг нь хэд хэдэн боломжуудын дундаас нэгийг нь сонгох, оюун ухааны үйлдлийн (танин мэдэхүйн үйлдэл) үр дүн юм. Шийдвэр гаргалт болгон эцсийн сонголтыг гаргана. Гарах үр дүн нь ямар нэгэн үйлдэл, эсвэл сонголтын тухай үзэл бодол байдаг.