Шилэн кабель

Багцалсан шилэн утас
Харагдуулахгүй шилэн кабель явуулагч баг New York-ын Manhattan-ы зам доогуур шилэн кабель гүйлгэж байгаа нь
A wall-mount cabinet Дотроо шилэн кабелийн дотоод холбогч.Шар кабель нь Нэг горимт шилэн кабельsingle mode fibers; Улбар шар болон цэнхэр кабель нь Олон горимт шилэн кабельmulti-mode fibers: 50/125 µm OM2 and 50/125 µm OM3 fibers respectively.

Шилэн мяндас буюу англи хэлэнд (Optical fiber) нь уян байдалтай олон салаа утаснууд ба энэ нь шил буюу (silica) болон хуванцараар хийгдсэн хэмжээний хувьд диаметр нь хүний үснээс үл ялиг өргөн байдаг утас юм. Шилэн утасыг бид нэг үзүүрээс нөгөө үзүүрт гэрэл дамжуулах чадварын ашиглаж хэрэглэдэг ба ихэвчлэн шилэн кабель болгон ашигладаг. Үүний шалтгаан нь шилэн кабель нь хол зайд өндөр хурдаар их хэмжээний мэдээллийг дамжуулах боломжыг энгийн кабельнаас илүүтэйгээр олгодог. Шилэн утас нь яагаад төмөр утаснаас илүү байдаг гол шалтгаан нь хол зайд сигнал дамжуулахад төмөр утсыг бодвол сигналаа бага алддаг ба электрон магнетик нөлөөнд орох нь бага байдгын дээр үүнээс гадна төмөр кабель маш олон асуудлуудыг гаргадаг. Шилэн утас нь мөн гэрэлтүүлгэд ашиглаж, бөөнөөр нь багцалж дүрс гаргах мөн жижиг зүйлсийн дүрс гаргаж авч болдог. Жижиг дүрсийг гаргаж авахын тулд шилэн утсанд дуран хийж болдог. Мөн шилэн утаст мэдрэгч болон шилэн утаст лазер болгон ашигладаг.

Шилэн утас нь дотроо гэрэл дамжуулагч гол үүнийг тойрсон өнгөлгөөт дамжуулагч материал байх ба энэ нь гэрлийн хугарал бага үүсгэдэг. Гэрэл нь голоос гадагш чиглэлтэй цацардаг ба шилэн утас нь цацарлыг чиглүүлэгч болж өгдөг. Шилэн утас нь тархалтын олон хэлбэрээр дэмжигддэг. Үүний нэг нь хөндлөн горим бөгөөд үүнийг олон горимт шилэн утас гэдэг. Энэ нь ерөнхийдөө өргөн диаметрт голтой шилэн утас бөгөөд ихэвчлэн ойрын зайд их хэмжээний мэдээллийг өндөр хурдаар дамжуулахад ашиглагдана. Жишээ: Албан газар, сургуулийн кампус, гэх мэт. Нөгөө хэлбэр нь нэг горимт шилэн утас юм. Үүнийг харилцаа холбооны салбарт ашигладаг ба ихэвчлэн 1000м урт тохиолдолд ашигладаг.

Шилэн кабелийн харилцаа холбоон дахь гол анхаарах зүйл нь шилэн кабелийн өргөтгөл холболтын ажил ба 2 кабелийг холбохдоо алдааг хамгийн бага гаргах ёстой. Шилэн кабелийг уртасгаж холбоход цахилгааны утас болон энгийн кабелийг бодвол илүү цогц байхыг шаарддаг. Учир нь кабелийг холбохдоо болгоомжтойгоор шалбалж, голуудын тэнхлэгийг маш зөв тааруулж нийлүүлнэ. Нийлүүлэх урт хугацааны аргууд нь механик байдлаар болон фушион байдлаар нийлүүлдэг. Механик байдал нь ихэвчлэн энгийн нөхцөлд ашиглагддаг ба механик нийлүүлэгчээр нийлүүлдэг. Харин фушион нийлүүлэх арга нь хоёр утсыг нийлүүлэн хайлуулж нийлүүлдэг. Түр зуурын нийлүүлэх арга байх ба үүнд зориулалтын шилэн кабель холбогч ашигладаг. Үүний шинжлэх ухааны талын инженерчлэл, дизайны болон хэрэглээны талын асуудлуудыг хэлэлцэхийг Fiber optics гэнэ.