Jump to content

Шингэрүүлсэн байгалийн хий

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь

Шингэрүүлсэн байгалийн хий (ШБХ) нь даралтгүй хадгалах, тээвэрлэхэд хялбар, аюулгүй байдлын үүднээс шингэн төлөв шилжүүлсэн байгалийн хий (голчлон метан, СН4, мөн бага зэргийн этан хольцтой, С2Н6) юм. Температур ба даралтын стандарт нөхцөлд хийн төлөвт байгаа байгалийн хийн эзлэхүүний 1/600 орчим хувийг эзэлдэг. ШБХ нь үнэргүй, өнггөгүй, хоргүй мөн зэврэлтгүй юм. Аюулд хийн төлөвт ууршсаны дараа шатамхай байдал, хөлдөх, амьсгаа боогдох зэрэг орно. Шингэрүүлэх үйл явц нь тодорхой бүрэлдэхүнийг задлан үлдээнэ үүнд тоос, хүчилийн хий, гелий, ус, хүнд нүүрсустөрөгчид, энэ нь урсгалын доод хэсэгт хүндрэл учруулж болзошггүй. Байгалийн хий дараа нь ойролцоогоор -162 C (-200 F) хүртэл хөргөх замаар агаарын даралттай ойролцоо шингэн болж өтгөрүүлж, тээвэрлэлтийн хамгийн их даралтыг ойролцоогоор 25 kPa (4 psi) (хэмжигч даралт) гэж тогтоов, энэ нь далайн түвшингийн агаарын даралтаас 1.25 дахин их байна.