Шинэ үе продакшн

Шинэ үе продакшн нь 2000 оноос эхэлж үзэгчдийн нүүрэнд нүүрэнд инээд баяслыг бэлэглэж эхэлжээ.