Эгшиг

Эгшиг нь эрхтнүүдээр агаар саадгүй өнгөрөхөд дууны хөвчийн чичиргээнээс үүсдэг ярианы авиа юм. Эгшиг нь чанар, чанга, уртаараа ялгаатай байдаг. Мөн амны хэлбэрийг өөрчлөхөд гаргах авиа дагаж өөрчлөгдөх бөгөөд ингэснээр хос эгшиг үүснэ.