Эдийн засгийн газар зүй

Эдийн засгийн газар зүй- Нийгмийн эдийн засгийн амьдралын байршлын зохион байгуултыг судалдаг нийгэм газар зүйн шинжлэх ухаан. Эдийн засгийн газар зүй нь

  1. дэлхий нийтийн эдийн засгийн ерөнхий газар зүй,
  2. бүс нутгийн эдийн засгийн газар зүй болон
  3. салбарын (аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, тээвэр, үйлчилгээ гэх мэт) гэж хуваадаг.


Эдийн засгийн газар зүй гэсэн нэр томьёог анх 1751 онд Оросын эзэнт гүрний Газар зүйн хэлтсийг удирдаж байсан М.В.Ломоносов нэвтрүүлсэн. 1960-аад оны дунд үе хүртэл цэвэр үйлдвэрлэлийн хандлага давамгайлж байсан бол 1970-80-аад онд эдийн засгийн газарзүйн сэдэвт хотжилт, хотууд хоородын сүлжээ үүсэх болон нийгмийн асуудлууд орсон байна. Удаан хугацааны туршид эдийн засгийн газар зүйчдийн анхаарлыг материаллаг үйлдвэрлэлийн нутаг дэвсгэрийн хуваарилалтын хэв маяг, нөхцөл байдал, онцлог шинж чанарууд дээр төвлөрүүлж байв.


Оксфордын их сургуулийн эдийн засгийн профессор Энтони Венэйблс /Anthony James Venables/ Эдийн засгийн шинэ газарзүйн /ЭЗШГ/ хоёр аналитик бүрэлдэхүүн хэсэг байдаг тухай бичжээ.

1. Эхнийх нь орон зайн харилцан үйлчлэл нь өртөг дагалддаг гэдгийг ойлгох явдал юм. Энэ нь ажилчид хоорондоо орон зайн хувьд ойрхон биш бол үр ашиг нь бага байх болно гэсэн үг юм. Эцсийн хэв шинж нь янз бүрийн барааны хөдөлгөөнт байдал, янз бүрийн газруудын хоорондох эдийн засгийн үйл ажиллагааны төрлөөс хэрхэн хамаарч байгааг харуулсан болно.

2. Хоёрдахь гол бүрэлдэхүүн хэсэг нь орон зайд төвлөрөхөд үйлдвэрлэлийг түлхдэг төвөөс зугтах хүч байдаг гэсэн таамаглал юм. Чухамдаа төвөөс зугтах (жишээлбэл, үйлдвэрлэлийн шууд ба эргэх холбоо, тээвэрлэлтийн явцад өгөөж нэмэгдэх) ба төвөөс зугтах (жишээлбэл, үйлдвэрлэлийн зарим хүчин зүйлийн хөдөлгөөнгүй байдал, газрын түрээсийн төлбөр) -ийн харилцан үйлчлэл нь хандлагын анхаарлын төвд байна. Нэг загварт бодит байдлын олон янз байдлыг харгалзан үзэх нь туйлын хэцүү тул хандлагыг дэмжигчид нэг төвөөс зугтах ба нэг төвөөс зугтах хүчний харилцан үйлчлэлд тулгуурлахыг санал болгож байна. Дүрмээр бол үйлдвэрлэлд шууд ба эргэх холболтыг (түүхий эд нийлүүлэгч ба боловсруулах үйлдвэрүүдийн хооронд эсвэл ажилчид ба ажил олгогчдын хооронд) төвлөрсөн хүч гэж үздэг. Заримдаа ийм холболтыг Английн уран зохиолд зах зээлийн хэмжээний нөлөө гэж нэрлэдэг. Эдийн засгийн үйл ажиллагааны орон зайн төвлөрлийг эсэргүүцэх хүч нь ихэвчлэн үйлдвэрлэлийн зарим хүчин зүйлийн хөдөлгөөнгүй байдал юм. ЭЗШГ-ийн гол төлөөлөгч Пол Кругман /Paul Robin Krugman/ нэг нийтлэлдээ ийм сонголт хийх хоёр шалтгааныг дурдав.Үүнд:

  1. Таамаглалыг дүгнэлтээс тусгаарлах нь зүйтэй, өөрөөр хэлбэл бөөгнөрөл (орон зай дахь төвлөрөл) -ийг бөөгнөрлийн нөлөөгөөр тайлбарлахаас зайлсхийх хэрэгтэй. Гэсэн хэдий ч, "гадны нөлөө" (англ. external effects) гэж нэрлэгддэг хар хайрцаг доторх хүчийг төвөөс зугтах ба төвөөс зугтах хүч гэж үзвэл ийм нөхцлийг зөрчихгүй байх нь туйлын хэцүү юм.

2. Байршлын ангилалд анхаарлаа төвлөрүүлдэг тул зайны категорийг байгалийн жамаар оруулсан загварыг илүүд үздэг. Энэ шаардлагыг тээврийн зардлаар дамжуулж буй холбоосын үр нөлөөгөөр хамгийн сайн хангаж өгдөг.