Электролит диссоциаци

Электролит диссоциаци

Энэхүү онолийг Шведийн химич С.Аррениус хүчлийн уусмал дээр хийсэн дүнд үндэслэн усан уусмалдаа эерэг ба сөрөг цэнэгтэй ионууд үүсгэн задардаг болохыг тогтоожээ. Электролит диссоциаци гэдэг нь Электролитүүд уусмал ба хайлмал байдалдаа ион болон задархыг хэлнэ. Буцлах болон хөлдөх темпратурын үед бодис нь усахдаа ион болон задардаг.

Диссоциацийн зэрэг

α –үсгээр тэмдэглэнэ

Диссоциацийн зэрэг нь болон задарсан молекулын тоог нийт молекулын тоонд харьцуулсан харьцаа юм. Диссоциацийн зэргийг хэмжээгээр нь хүчтэй электролид сул электролид гэж 2 ангилна.

Хүчтэй электролид

α >0,3 буюу а>30%

1.Бараг бүх диссоциацид ордог элэкролитүүд

2.Бараг бүх давсууд

3.Шүлтүүд (Шүлтийн ба газрын металл)

4.Ихэнх эрдэс хүчил HNO3, H2SO4, HCl

Сул электролид: α<0,3

1.Бараг бүх органик хүчил

2.Зарим эрдэс хүчил HNO2 , HClO, H2S , H2CO3

3.Ихэнх металлийн суурь NH4OH, армони гидроксид H2O (Шүлтийн ба газрын шүлтийн металаас бусад)

Диссоциацийн тогтмол: К-үсгээр тэмдэглэнэ

Электролитийн диссоциацид тэмдэглэсэн мэнцвэрийн тогтмол диссоциаци нь концентрацаас хамаарахгүй харин темпратураас хамаарна. Диссоциацийн тогтмол хэдий чинээ их байна төдий чинээ хүчтэй байдаг.