Эм (салаа утга)

(Эм-с чиглүүлэгдэв)

Эм гэдэг нь Монгол хэлэнд олон салаа утгатай, дараах хуудаснуудын алиныг ч зааж болно.

Disambiguation
Энэ хуудас нь олон салаа утгатай үгсийг ялгах зориулалттай.
Энэ хуудсанд холбогдсон хуудас байвал тохирох бичлэг рүү нь холбоосыг нь солино уу.