Эмнести Интернэшнл

Эмнести Интернэшнл (Англи: Amnesty International буюу AI гэж нэрлэдэг) нь дэлхий даяар 7 сая гаруй гишүүд, дэмжигчдийн хамт хүний эрхийн чиглэсэн төрийн бус байгууллага юм. байгууллагын тавьсан зорилт "судалгаа хийж, урьдчилан сэргийлэх, хүний эрхийг ноцтой зөрчлийг таслан зогсоох арга хэмжээг бий болгох, мөн тэдний эрх зөрчигдөж байгаа хүмүүсийн төлөө шударга ёсыг шаардах явдал юм.