Эндотермик урвал

Эндотермик урвал нь хүрээлэн буй орчноос энерги авдаг химийн урвал юм. Эндотермик урвалын эсрэг урвал нь экзотермик урвал юм. Урвуу урвал гэдэг нь бүтээгдэхүүн нь анхны урвалж авсан бодисыг дахин гаргахын тулд урвалд орж болно. Эрчим хүчийг ихэвчлэн дулааны энерги болгон шилжүүлдэг: урвал нь дулааныг шингээдэг. Температурын бууралтыг заримдаа термометр ашиглан илрүүлж болно. Эндотермик урвалын зарим жишээ нь:

Фотосинтез

Этан хүчил ба натрийн карбонатын хоорондох урвал

Аммонийн хлоридыг усанд уусгах

Дулааны задрал