Эргэлт

Эргэлт гэдэг нь объектын дугуй хөдөлгөөнийг хэлнэ.

Хоёр хэмжээст обьект нь эргэлтийн төв ( эсвэл цэг)-ийн эргэн тойронд эргэлддэг. Гурван хэмжээст обьект нь тэнхлэг хэмээн нэрлэгдэх шугамыг тойрон эргэлддэг. Хэрэв эргэлтийн тэнхлэг нь биеийн дотор байгаа бол биеийг өөрөө эргэдэг гэж нэрлэдэг бөгөөд энэ нь харьцангуй хурдтай, магадгүй өнцгийн чөлөөтэй хөдөлгөөнийг илэрхийлдэг. Гадаад цэгийн эргэн тойрон дахь дугуй хөдөлгөөнийг (жишээлбэл, нарыг тойрон эргэх дэлхий) тойрог зам буюу тойрог замын эргэлт гэж нэрлэдэг.


Цагийн зүүний дагуу эргэлт

Нэг хавтгай дахь цэгийг тойрон эргэх нь цагийн зүүний дагуу эсвэл цагийн зүүний эсрэг чиглэлд байж болно.


Нислэг

Нислэгийн динамикийн хувьд үндсэн эргэлтийг өнхрөлт,хазайлт гэж нэрлэдэг. Эргүүлэлт гэдэг нэр томъёог агаарын тээврийн салбарт ялангуяа,онгоц хөөрөх үед дээшлэх өргөлтийг илэрхийлэхэд ашигладаг. Усанд хөдөлж буй загасанд ижил нэр томъёог ашигладаг.


Зугаа цэнгэлийн төхөөрөмжүүд

Олон зугаа цэнгэлийн дугуй нь эргэлт өгдөг. Гарын дугуй болон ажиглалтын дугуй нь таталцлын эсвэл механик нөлөөгөөр эсрэг талын эргэлттэй хэвтээ төв тэнхлэг ба зэрэгцээ тэнхлэгтэй байна.