Эх сурвалж

Disambiguation
Disambiguation
Энэ хуудас нь олон салаа утгатай үгсийг ялгах зориулалттай.
Энэ хуудсанд холбогдсон хуудас байвал тохирох бичлэг рүү нь холбоосыг нь солино уу.

Эх сурвалж гэдгийг олон янзаар ашигладаг.

Судалгаа шинжилгээнд[засварлах | кодоор засварлах]

Математик ба Физикт[засварлах | кодоор засварлах]

 • Эрчим хүчний эх сурвалж эсвэл эрчим хүчний эх үүсгүүр
 • Гэрлийн эх сурвалж
 • Цэгэн эх сурвалж
 • Радио идэвхт эх сурвалж
 • Дууны эх сурвалж
 • Хүчдэлийн эх сурвалж

Мэдээллийн технологид[засварлах | кодоор засварлах]

 • Харилцааны эх сурвалж
 • Эх сурвалжийн бичиглэл буюу Эх код
 • Эх сурвалжийн томьёо гэх мэт

Хөдөө аж ахуйд[засварлах | кодоор засварлах]

 • Усны эх сурвалж
 • Чулуулгийн эх сурвалж буюу Эх чулуулааг
 • Эдийн эх сурвалж буюу Эх эд гэх мэт.