Ялзмаг

Ялзмагийн үйлдвэрлэл. Герман

Ялзмаг (Англи: Compost) нь хөрсийг сайжруулахад бордоо болгон ашигладаг, биодеградацийн аргаар гарган авсан дахин ашиглагдаж буй органик бодис.