Үндсэн таталт

Эхлэх үе
Татах үе
Түгжих үе

Үндсэн таталтнь газар байгаа хүндрүүлэгчтэй штангыг татан ташааны түвшинд авчрэн эргэн буулгах хөдөлгөөн бүхий хүчний дасгал юм. Үндсэн таталт нь пауэрлифтингийн спортын гурван өргөлтийн нэг нь бөгөөд хүндрүүлэгчтэй дасгал сургуулилт, бодибилдинг болон бусад спортын бэлтгэлжилтэнд өргөн ашиглагддаг дасгалуудын нэг билээ.