Үүдэн вен

Хэвлийн хөндийн хос бус эрхтэний тараагуур, элэгний уганд нийлэн үүсгэсэн 4-5 см орчим урт судас. элэгрүү орж салаалан түүнийг тэжээх үүрэгтэй. элэгний цөсөн талын хөндлөн ховилд энэ судас байрлана.