Өгүүллэг

Өгүүллэг нь хэмжээний хувьд роман туужаас бага дүрслэгдэхүүнээ үзээлэхдээ хүний амьдралын нэгэн сод үйл явдал, учрал, зурвасхан агшнаар хүмүүсийн хоорондын харилцаа хүн чанар, сэтгэлийг нээж үзүүлэх чадвартай үргэлжилсэн зохиолын нэгэн төрөл зүйл.

Stub icon

Энэ өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.