Өгөгдөл

Чөлөөт нэвтэрхий толь — Википедиагаас
Харайх: Удирдах, Хайлт

Өгөгдөл гэдэг бол тодорхой зорилгоор өгөгдсөн нэг эсвэл хэд хэдэн тэмдэгтүүдийн бүрдэл юм. Өгөгдөл бол мэдээлэл биш. Өгөгдөлийг мэдээлэл болгохыг тулд хэд хэдэн хүчин зүйлсийг авч үзэх хэрэгтэй байдаг. Эдгээр хүчин зүйлсийг тогтооход өгөгдлийн эх үүсвэр болон шаардлагатай байгаа мэдээлэл нь нөлөөлдөг. Метадата бол өгөгдлийн нэг хэсэг юм. Метадата нь тодорхой заагдсан эсвэл цаанаасаа өгөгдсөн байдаг. Физик үзэгдэл үйл явцтай холбоотой өгөгдөл нь цаг хугацааны бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Ихэнх тохиолдолд энэхүү цаг хугацааны бүрэлдэхүүн нь далд утгатай байдаг.Дижитал өгөгдөл гэдэг нь болон 0 гэсэн хоёртын системээр илэрхийлэгддэг өгөгдөл. Аналоги систем нь үний эсрэг ойлголт юм

Characteristics /шинж чанар/

Шинж чанар

Өгөгдлийн гол шинж чанар нь тодорхой нэг байрлалд хадгалагдсан үнэ цэн юм.

Компьютер нь өгөгдөл хэлбэрээр өгөгдсөн зааврын дагуу ажилладаг.

Тухайн заавар нь ажлыг гүйцэтгэх олонлог бөгөөд өөрөөр хэлвэл програм юм. Програм нь компьютерын хосолсон тоног төхөөрөмжийн кодоос бүрддэг. Хадгалах үйлдэл нь үнэн хэрэгтэй процессорын тусламжтайгаар гүйцэтгэгддэгүй харин програмаар зохицуулагддаг. Marvelous twist нь програмын зааварчилгаа  болон өгөгдөл юм. 

код болон зарим нэгэн хөрвүүлэгдсэн текст нь хэлээр өгөгднө.

Програм болон өгөгдлийн хоорондох холболт нь мэдэгдэхүйц биш байдаг. Жишээ нь орчуулагчийг програм гэж авч үзье. Орчуулагчийн оруулж буй өгөгдөл нь өөрөө програм бөгөөд нэг талаараа эх хэл дээрээ ойлгогдохгүй мэдээлэл юм. Ихэнх тохиолдолд хөрвүүлэгдсэн програм нь хүнд ойлгоцтой файл байх бөгөөд редакторын тусламжтайгаар зохицуулагддаг.  Metaprogramm нь өгөгдлын бусад програмын адил програмыг удирддаг мөн үүнээс шууд хамааралтай.

Файлын  өгөгдлийн байтыг хадгалахдаа  "файл хэлбэрээр" дэс дараалан  дугаарлагдсан байх ёстой. Ерөнхийдөө програмыг бусад өөр төрлийн програмуудаас тусдаа тусгай файлд хадгалдаг. Гүйцэтгэж буй файлууд нь өөртөө бусад бүх өгөгдөл файлуудын програмыг хадгалдаг. Түүнчлэн гүйцэтгэл файлууд нь өөртөө шугаман өгөгдлийг багтаадаг. Ялангуяа зарим гүйцэтгэх  файлууд нь хэвийн хэмжээнд байнгын анхдагч утгыг агуулсан өгөгдлийн сегментийг агуулдаг.

Жишээ нь : Хэрэглэгч эхлээд  үйлдлийн системийг боловсруулахын тулд тодорхой нэгэн файлаас текст боловсруулагч програм дуудсаны  дараа текст боловсруулагч програм нь өөр файлд хадгалагдсан баримт бичгийг засварлах боломжтой . Энэ жишээн  баримт бичгийг програм гэж үзье. Хэрвээ текст боловсруулагч нь алдаа шалгах үйлдэлтэй бол энэ нэг ёсондоо өгөгдөл юм.  Алдааг шалгахад хэрэглэж буй  алгоритм нь зөв хувилбарыг санал болгож  програмчлалын хэл дээр  тоног төхөөрөмжний код болон зарим нэгэн хөрвүүлэгдсэн текст нь хэлээр өгөгднө.

Өгөгдлийн үнэ цэнэ:

Мэдээ мэдээллийн гол бүрэлдэхүүн хэсэг нь өгөгдөл байдаг бөгөөд өгөгдлийн түлхүүрүүд нь мэдээллийн гол үнэ цэнэ юм. Өгөгдөл нь өөрөө олон хэсгээс бүрддэг ба мэдээлэл нь тэр бүгдийн агуулсан байдаг.

Шуурхай санах ой/RAM/

Шуурхай санах ой нь компьютерийн санах ойн төхөөрөмж бөгөөд тус санах ойд хадгалагдсан мэдээ мэдээлэлд ямарч байдлаар хандаж болдог ба интеграл схемийн хэлбэртэй байна. Мөн шуурхай санах ой нь багадаа л 2 өгөгдөлөөс бүрддэг ба үүнийг "Binary Bit" буюу "2т хэлбэрийн файл"гэж нэрлэдэг. RAM-с бусад диск болон хуурцаг зэрэг хадгалах төхөөрөмжүүд нь заавал нэмэлт унших толгойны зориулттай ажилладаг.

Компьютерийг асаахад санах ойн үйлдлийн систем шууд ажиллаж эхэлдэг бөгөөд ихэнх компьютерийн санах ойн 8.16.32. мөн 64-ийн багтаамжтай байдаг.

Зохион байгуулалттай өгөгдлийн бүртгэл:

Байгууллага өгөгдлийг зохион байгуулахдаа хэд хэдэн шат дамжлагатай байдаг ба, байгууллагын дотоод өгөгдөлүүд нт хоорондоо салшгүй уялдаа холбоотой байдаг. Өгөгдлийг үе шат болгоны ажилтнууд аар аар зорилгоор ашигладаг бөгөөд үүнийг дүрсвэл урвуу байрлалтай модны дүрс шиг байна.

Индексжүүлсэн өгөгдөл:

Энэ нь маш их хэмжээний өгөгдөл дотроос жоохон хэсгийг ч харуулж чаддаг.

Индексжүүлсэн өгөгдөл нь өгөгдлийн мэдээлэл, файлууд , байршил, хаяг зэргийг маш богино хугацаанд олж чаддаг ба цаг хугацааг хэмнэдэг давуу талтай

Хийсвэр ба шууд өгөгдөл:

Мэдээллийн чиг баримжаа олгох зорилготой ба 2 үзэл баримтлалыг ашигладаг. 1

1, Ангилал зүй:

Жишээ нь. Оюутнуудын анги ,хөтөлбөр , код зэргийг ангилсан байдаг. \

2. Гол өгөгдлийн тусламжтай бодит мэдээллийг харуулах:

Жишээ нь номын сан.

Энэ арга нь тодорхой хил хязгаартай өгөгдлүүд дотроос хайн хэрэгтэй мэдээллийг үнэн зөвөөр харуулдаг. Хэрэв санах ойд өгөгдөлийн байршил хадгалагдсан бол дахин ашиглагдах боломжтой , огт ашиглагдахгүй гэж ангилдаг. 

Өгөгдлийн мэдээллийн сан:

Өгөгдлийн сан гэдэг нь зохион байгуулалттай өгөгдлүүдийн цуглуулга юм. Харин мэдээллийн сан нь  мета өгөгдлийн сүлжээг ашиглан серьверүүд хоорондоо харилцах юм. 

Зохион байгуулалттай өгөгдлийн бүртгэл:

Байгууллага өгөгдлийг зохион байгуулахдаа хэд хэдэн шат дамжлагатай байдаг ба, байгууллагын дотоод өгөгдөлүүд нт хоорондоо салшгүй уялдаа холбоотой байдаг. Өгөгдлийг үе шат болгоны ажилтнууд аар аар зорилгоор ашигладаг бөгөөд үүнийг дүрсвэл урвуу байрлалтай модны дүрс шиг байна.