.gov

.govЦахим сүлжээнд Америкийн Нэгдсэн Улсыг илтгэх латин үсгийн домэйн нэр. АНУ-ын төрийн байгууллагууд л зөвхөн хэрэглэх эрхтэй бөгөөд үүнд Холбооны Засгийн газар, мужийн засгийн газрууд, хууль тогтоох байгууллагууд, шүүх, агентлагууд багтдаг.