.il

.ilЦахим сүлжээнд Израил улсыг илтгэх латин үсгийн домэйн нэр. 1985 оны 10 сарын 24-нээс эхлэн ашиглаж эхэлсэн бөгөөд эрхийг Israel Internet Association болон NIC-ISRAEL эзэмшдэг