Bounded buffer problem

Чөлөөт нэвтэрхий толь — Википедиагаас
Jump to navigation Jump to search

Bounded Buffer нь ихэнхдээ синхрончилсон график дүрслэлийн үндсэн элемэнт хүчийг тайлбарлахад хэрэглэгдэнэ. Завсрын хадгалагч нөөцийг аль аль нь нэг мэдээлэл бариж байх чадвартай гэж бид авч үзэж байгаа. Харилцан үл зөвшөлцөлийн дохио нь завсрын хадгалагчийн нөөцийг харилцан хасах хандалтийг дэмжиж мөн УТГА 1 руу анхны утгийг олох юм. Хоосон болон дүүрэн дохионууд нь хоосон болон дүүрэн завсрын хадгалагчийн тоог тоолох юм. Хоосон дохио нь УТГА n – ийн анхны утга олох, дүүрэн дохио нь УТГА о-ийн анхны утгийг олох юм. 6.10 дээр үүсгүүрийн (Үйлдвэрлэгчийн) процэссийг харуулсан, 6.11 дээр хэрэглэгчийн процэссийг харуулсан болно. Үүсгүүр (үйлдвэрлэгч) болон хэрэглэгчийн хоорондох тэгш хэмийг анхаарна уу. Бид энэ кодийг шууд орчуулвал үйлдвэрлэгч дүүрэн завсрийн зайг хэрэглэгчид үйлдвэрлэж өгж эсвэл хэрэглэгч хоосон завсрийн зайгүй үйлдвэрлэгчид үйлдвэрлэж өгөхийг хэлнэ. 6.10 Classig Problems of Synchronization do { … // produce an item in nextp … wait (empty) wait (mutex) … // add nextp to buffer … signal (mutex) signal (full); } while (TRUE);

6.11 The structure of the consumer process. do { wait (full); wait (mutex); … // remove an item from buffer to nextc … signal (mutex); signal (empty); … // consume the item in nextc } while (TRUE);