Compiler

Компайлер (Англи: Compiler) буюу компилятор гэдэг бол нэг програмчлалын хэл (сурвалж хэл)-ээр бичсэн компьютерын кодыг өөр програмчлалын хэл (зорилтот хэл) рүү хувиргах зориулалтай компьютерын програм хангамж юм.