DOT дугаар

DOT-дугаар 1001: 10-р долоо хоног 2001 он

DOT-дугаар нь тээврийн хэрэгслийн дугуйны хажуу бөөрөн дээр хамгийн багадаа нэг талд нь шахаж гаргасан дугаарын дараалал бөгөөд энэ нь тухайн дугуйны үйлдвэрлэсэн хугацааны мэдээлэл юм. DOT гэдэг нь Department of Transportation (орч. Холбооны Нэгдсэн Улсын Зам Тээврийн Яам) гэсэн үгийн товчлол бөгөөд 1970-аад оны сүүл 80-аад оны эхээр анх хэрэглэж эхэлжээ. Өнөөдөр дэлхий даяар дугуй үйлдвэрлэгчид энэ дугаарын системийг хэрэглэж байна. Дараах жишээнд бүх хувилбарыг харууллаа.

Үйлдвэрлэсэн хугацааны кодны жишээ
DOT Үйлдвэрлэсэн
347 34-р ХДХ , 1987
489 48-р ХДХ , 1999
4503 45-р ХДХ , 2003
3-оронтой + 1990 оноос хойш
4 оронтой 2000 оноос хойш
Тайлбар: ХДХ - хуанлийн долоо хоног