Falcon Heavy

Анхны нислэгийн өмнө

Falcon Heavy нь SpaceX компанийн бүтээсэн дахин ашиглагдах, хүнд даацын сансрын хөлөг юм.

Энэхүү хөлөг нь

Тус хөлөг нь 2018 оны 2-р сарын байдлаар дэлхий дээрх хамгийн их хүчин чадалтай хөлөг бөгөөд удаах хөлөг Delta IV Heavy-с даруй хоёр дахин их хүчин чадалтай.

Тус хөлөг нь Сар болон Ангараг гарагт хүн хүргэх зориулалттай бүтээгдсэн.

SpaceX компани нь 2018 оны 2-р сарын 6 өдөр Falcon Heavy хөлгийн анхны нислэгийг амжилттай үйлдсэн.