Jump to content

Internet Protocol Device Control

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь

Төхөөрөмжийг Хянах Интернет Протокол буюу Internet protocol Device control (IPDC)

Протоколын зориулалт, хэрэглээ[засварлах | кодоор засварлах]

1. Протоколын зориулалт, хэрэглээ

Энд дурьдсан протокол нь протоколын овгийн нэг болох Төхөөрөмжийг Хянах Интернет Протоколын /Internet protocol device control / үндэс юм. Энэ интернет протокол нь холболтыг хянах, мэдээллийн хэрэгсэл хянах, сүлжээний сервесээс тусдаа байгаа дохио дамжуулагч зэргийг тус тусд нь юмуу, эсвэл хамтад нь хэрэглэдэг цогц протокол юм.Энэхүү протоколын үүрэг нь нэг болон түүнээс их протоколууд хэлхээ асаалттай утасны сүлжээ болон интернэт хоорондын хил дээрх оролт төхөөрөмжүүдийг тандах мөн хэлхээ свитчэд их биеийг саатуулахад оршино.Иймэрхүү аппратуудын жишээ болгож сүлжээ нэвтрэх сервэр, утас болон интернет протоколын дууг хүлээн аван дамжуулах төхөөрөмжүүдийг нэрлэж болох юм.

Протоколын стандарт, баримт бичгүүд[засварлах | кодоор засварлах]

Төхөөрөмжийг хянах интернэт протокол (Internet protocol Device control) нь 1998 онд шинэ өрсөлдөөнт 3- р түвшин борлуулагч нар болон бусад сонирхогч болох Техникийн зөвлөгөө өгөх комисс  (technical advisory committee)  нь энэхүү протоколын загварыг зохион бүтээсэн.

1.Исаак К.Эллиот

1998 оны 8 сар

draft-elliott-ipdc-media-00.txt
2. Төхөөрөмжийг хянах интернет протоколын холболт
Андрев Дуган 
1998.8 сар
draft-dugan-ipdc-connection-00.txt
3.  IPDC Дохио дамжуулах протокол
Боб Бэлл
1998.8 сар                                                        
Title: draft-bell-ipdc-signaling-00.txt        
4.IPDC Төхөөрөмжийн удирдлага 
Скотт Пикэтт
1998 on 
draft-pickett-ipdc-management-00.txt   
5.IPDC Хэрэгцээ
Том Таяло, Hoртэл 
1998.9.17
draft-taylor-ipdc-reqts-00.txt

Протоколын тухай онолын хэсэг[засварлах | кодоор засварлах]

Төхөөрөмжийг хянах интернет протокол нь протоколын нэг гишүүн ба сүлжээний хяналт болон мэдээллийн удирдлага зэрэг дангаар болон бүгд оролцож болно.Үүний үүрэг нь нэг болон түүнээс их  протоколууд хэлхээ асаалттай утасны сүлжээ болон интернэт хоорондын хил дээрх оролт төхөөрөмжүүдийг тандах мөн хэлхээ свитчэд их биеийг саатуулахад оршино.
Диамэтр хэмээх протоколийн үндсэн дээр бий болсон диамэтр протокол нь баталгаажуулах эрх олгох нягтлан бодох апплигатион зориулан хийгдсэн протокол юм. Дээр дурдагдсан хэсгийг пормат маягаар харуулбал:
 
Радиус PCC

(1 byte)

PKT

(5 bits)

Вэр

(3 bits)

Тойргийн урт (2 bytes)
Тодорхойлогч (4 bytes)
Дэс дараалал Хүлээн авсан хэмжээ
Шинж  чанар
1 byte 1 byte 1 byte 1 byte
IPDC бүтэц
 
PKT тарцаг:
Энэ нь сонголтуудыг тодорхойлоход хэрэглэгдэнэ.
Төрөл загвар :
-      шинэчилсэн хувилбарын дугаар нь хулээн авсан пакэттай холбогдон өгөгдөнө. Хэрэв ipdc хувилбар нэг бол 1 гэж тодорхойлогдоно
Пакэтны хэмжээ:

- Хүлээн авсан мсж-ний хугацааний уртыг тодорхойлогдоно. Энэ нь мөн эхний гарчгийг хэлсэн хэсгийг бас хамруулна.

Тодорхойлогч:

-      санал хүсэлт болон хариултыг зохицуулахад туслана

-

NEXTSEND:

Энэхүү хэсэг н nextsend window-present flag дээр тодорхойлогдоно

: Next received

-      nextsend- с хууулагдах ба дарааллын тоо н+1 байх ба энэ нь хамгийн өндөр (modula2^16) дэс дарааллын бус ирсэн хэмжээг тоог илэрхийлнэ.

: Шинж чанар:

-      Энэ нь  тодорхой коммандууд болон парамэтр өөртөө тээж явдаг

2. ТХИП- төхөөрөмж хянах интернет протокол

Мэдээллийн гарц нь өөрийн доторх болон бусад мэдээллийн гарц дахь олон янзын холболтуудыг дэмждэг. Эдгээр холболт нь 2 нэгжийн мэдээллийн гарц юмуу, эсвэл нөгөө төгсгөлийн хооронд үүсч байгаа холболт бүрийн онцлог дээр үндэслэгдэнэ.

Утасны сүлжээ болон интернет гэх мэт  схемээр холбогддог гарцын төхөөрөмжийг хянахын тулд нэг юмуу түүнээс олон протокол  хэрэгтэй. Эдгээр төхөөрөмжийн жишээ нь сүлжээнд нэвтрэх серверүүд болон дуу дамжуулах интернет протоколын гарцууд юм. Гарцын төхөөрөмжийн гадна ирж байгаа дуудлагыг явуулахын тулд сервес хянагч  хэрэгтэй болдог бөгөөд энэ үед Хянах протоколыг ирж байгаа дуудлагын дохиоллоос тусгаарлаж салгах хэрэгтэй болдог.

3. ТХИП-ын менежмент

Энэ протокол нь төвлөрсөн холболтын хяналт ба эсвэл Мэдээллийн Гарцыг Хянагч ба мэдээллийн гарцын хооронд хэрэглэгддэг.Энд мэдээллийн гарц нь схемээр холбох, иртернет протоколыг дуу дамжуулах, dialup модемд нэвтрэх, мөн бусад мессеж болон хурлын үүргийг гүйцэтгэх чадвартай байдаг. Энд дурьдсан Интернет протоколын Төхөрөөмжийн Менежмент протоколыг ашигласнаар мэдээллийн гарц хянагч нь мэдээллийн гарцаас болон мэдээллийн гарцуудын хоорондоос менежментийн үйл явдлын мэдээллийг хүлээж авах эрхтэй болно. Энэхүү энгийн менежмент протокол нь мэдээллийн гарц хянагчийг эхлүүлэх, мэдэгдлийг тохируулах, байр суурь тодорхойлох болон наад захын тест шалгалт хийх чадвартай болгоно.

Мэдээллийн гарцад ирж байгаа эхлүүлэх гэсэн мэдэгдэл нь дахин эхлүүлэх систем, мэдээллийн гарц хянагчийн дэд системүүдийн эхлүүлэх, ре-старт гэх системүүдээс тогтоно. Тохируулгын мэдэгдэл нь энэ тэргүүн хэрэгтэй тохиргооны асуудал үүсэхэд мэдээллийн гарц хянагчид мэдээлдэг.

AVP-  Төхөөрмж Хянах Интернет Протокол нь мессежны гарчиг ба AVP- мэдээлэл оруулах хослолоос бүрддэг. AVP нь толгой хэсэгт хайрцаглагдсан өгөгдөл юм.

Коммандууд

ТХИП –ын комманд бол мессежийн агуулгын зорилго ба бүтцийг зааж байдаг тусгай өгөгдлүүд юм. Коммандын төрөл ба мессежийн форматыг хооронд нь ялгахын тулд коммандын нэрийг мессежийн форматыг илэрхийлэхэд хэрэглэж болно. Жишээ нь: “IPDC-Alive Message- ТХИП- амьд мессеж”.

ДИАМЕТЕР төхөөрөмж

Диаметер төхөрөмж нь диаметерын суурь протокол болон өргөтгөлүүдийг дэмждэг сервер систем юм.

Бүрэн бүтэн байдлыг шалгах вектор

Бүрэн бүтэн байдлыг шалгах вектор гэдэг нь багцын нууцыг тараахаас сэргийлдэг юм.

ТХИП өгөгдлийн нэгж

ТХИП өгөгдлйин нэгж гэдэг нь хийсвэр буюу биет аль нэг объект бөгөөд түүний байдал нь ТХИП –д илтгэгдэж байх ёстой. ТХИП-ийн Өгөгдлийн нэгж бүр өөрийн хүрээтэй байдаг. ТХИП-ийн Өгөгдлийн нэгжийн бүрэн мэдээллийг IPDC Reference AVP template in section 5.3.1. хэсгээс харж болно.      

ТХИП протоколын Төгсгөл

Энэ нэр томъё нь ТХИП хянах хэсэг дэх 2 хэсгийг тодорхойлоход хэрэглэгдэнэ, үүнд: Мэдээлийн гарц хянагч ба мэдээлиийн гарц юм. ТХИП нь диаметерт өргөтгөлийг хангадаг бол ТХИП протоколын төгсгөл нь диаметер төхөөрөмж бас болдог.

Шилжүүлэг

Энэ нь мессежийн дарааллыг бий болгодог ТХИП-ын коммандуудын тодорхойлолтуудын нэг хэсэг болох урьдчилан тодоройлогдсон мессежийн дараалал юм. Энэхүү дараалалд байгаа мессеж бүр нэг ижил толгойн утга ялгагч, мөн шилжүүлгийн үүсэлтийг тодорхойлж байдаг нэг ижил шилжүүлэг үүсгэгчтэй байх ба энэ талаар мөн 3.1 хэсэгт өгүүлсэнийг харж болно.

Ашиглалт ажиллагаа[засварлах | кодоор засварлах]

Cuervo нарын хийсэн ажлын хүрээний үр дүнгээс харахад ТХИП хэмээх цогц протокол нь Мэдээллийн Дохиоллын Гарцыг хянах төхөөрөмж ба Мэдээллийн Дохиоллын Гарц 2-ын хооронд ажилладаг.  Харилцаж байгаа нэгжүүд нь Н.323 гарцын Дуудлага Хянагч ба  мэдээллийг хянах хэсэг юм. Н.323-ын сервес дэх ТХИП –ын ажиллагааны талаар Taylor, Calhoun, Rubens нар тодорхой бичсэн байдаг.


Баруун талд байрласан зураг

Энэ өгүүлэлд мэдээлэл дохиоллын гарцыг хянагч нь мэдээллийн гарц /MG/ дээр байгаа мэдээллийн хяналт, дуудлага зэргийг хийхийн тулд Интернет протоколын дохио дамжуулагчид хэрэгтэй байдаг коммандууд болон мэдээлэл оруулах хослолуудыг / attribute value  pairs/ -ыг тодорхойлж өгсөн. Энэ хяналт нь мэдээлэл дохиоллын гарцын хянагчыг суулгах, өөрчлах, мэдээлийн гарц доторх холболтыг хянах боломж олгоно.

Мэдээллийн гарц нь өөрийн доторх болон бусад мэдээллийн гарц дахь олон янзын холболтуудыг дэмждэг. Эдгээр холболт нь 2 нэгжийн мэдээллийн гарц юмуу, эсвэл нөгөө төгсгөлийн хооронд үүсч байгаа холболт бүрийн онцлог дээр үндэслэгдэнэ.

ТХИП онцлог нь эдгээр төгсгөлүүд дээр байгаа форматыг үзүүлдэг. Энэ формат нь IPDC-Reference AVP буюу Интернет протоколын мэдээлэл оруулах хослолууд-ын тодорхойлолтод байгаа.

Энд өгүүлсэн протоколын онцлог нь мэдээллийн гарц хянагч / media  gateway  controller/ ба мэдээллийн гарц 2-ын хооронд хэрэглэгдэхэд зориулагдсан. Мэдээллийн гарц нь Интернет протоколын гарцын дуу,АТМ гарцын дуу болон ирэх чадвартай ба мөн dialup модем, схемээр залгагадах, эсвэл хөндлөн холболт зэргээр ажиллах чадвартай. Интернет протоколын Холболтын Хянагчын протоколыг ашиглан мэдээллийн гарцыг суулгаж, өөрчилж болох ба мэдээллийн гарцуудын дотор болон хоорондох холболтуудыг салгаж болно.

Хамтран ажилладаг протокол:[засварлах | кодоор засварлах]

Төвд байрласан зураг
Төвд байрласан зураг

-- Simple gateway control protocol (SGCP)

-- Media gateway contol protocol

Ашигласан материал[засварлах | кодоор засварлах]

http://tools.ietf.org/html/draft-taylor-ipdc-00

http://tools.ietf.org/html/draft-bell-ipdc-signaling-00

http://tools.ietf.org/html/draft-dugan-ipdc-connection-00

http://tools.ietf.org/html/draft-elliott-ipdc-media-00

http://tools.ietf.org/html/draft-pickett-ipdc-management-00

http://tools.ietf.org/html/draft-taylor-ipdc-reqts-00 http://www.protocols.com/pbook/tcpip8.htm