Jump to content

NVRAM

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь

NVRAM (Non-Volatile Random Access Memory) нь компьютерийг унтраасан ч мэдээллээ хадгалж байдаг. Энэ санах ойн нэг төрөл нь SRAM бөгөөд тусгай зориулалтын зайгаар тэжээгддэг. Нөгөө нэг төрөл нь EEPROM санах ой ба NVRAM нь SRAM, EEPROM микросхемийн хослолоос бүрддэг. Персонал компьютер ажиллаж байх үед мэдээллийг хаана хадгалах эсвэл хааш нь шилжүүлэхзэргийг RAM буюу шуурхай санах ой зохицуулж байдаг. SRAM , DRAM гэж ангилдаг. SRAM (Static Random Access Memory) нь ердийн DRAM-с илүү хурдан, найдвартай ажиллагаатай санах ой. Dynamic RAM (DRAM) нь санах ой доторхоо үргэлж сэргээдэг бол SRAM нь ингэх шаардлагагүй учраас энэ ойлголтоос Static гэдэг нэр үүссэн. Санах ой руу хандах хугацаа нь DRAM-ынх 60 наносекунд байдаг бол SRAM-ынх 10 наносекунд . NVRAM (Non-Volatile Random Access Memory) нь компьютерийг унтраасан ч мэдээллээ хадгалж байдаг. Энэ санах ойн нэг төрөл нь SRAM бөгөөд тусгай зориулалтын зайгаар тэжээгддэг. Нөгөө нэг төрөл нь EEPROM санах ой ба NVRAM нь SRAM, EEPROM микросхемийн хослолоос бүрддэг

NVRAM-н нэг том жишээ бол өнөөдрийн бидний хэрэглэж буй Flash юм. Зарим сул талууд гэвэл Flash санах ой нь хэрэгцээнээс хамаарч олон багцуудыг хамааруулдаг учраас олон компьютерууд автомаар хаяглаж чаддаг, бас бусадтайн харьцуулбал ажиллах хугацаа хязгаарлагдмал. Иймээс бичих-арилгах цикл ч бас тоотой. Өөр нэг сул тал бол RAM –с шилжихдээ хаяглалтыг буруу,давхацсан,алдаатай өгөх зэрэг алдаанаас урьдчилан сэргийлэх боломжгүй юм.