Wikipedia:Онцлох өгүүлэл

Жагсаалт · Онцлох өгүүлэл · Сонгууль
Онцлох өгүүлэл гэдэг нь Википедиагийн нүүр хуудаст тавигддаг, хамгийн сайн чанартай гэсэн өгүүллийг хэлнэ. Featured article загвар тэмдэглэгдсэн байдаг. 15К гаруй байх ёстой.