Write-ahead logging

Чөлөөт нэвтэрхий толь — Википедиагаас
Jump to navigation Jump to search

Өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах чухал арга хэрэгслүүдийн нэг бол тухайн өгөгдөл болон санд хандсан

Aaaaaaaaa.gif

хандалтууд, уг хандалт болгоноор хийгдсэн өөрчлөлтүүдийг бүгдийг тэмдэглэж бүртгэж авах юм. Энэ аргын хамгийн өргөн хэрэглэгддэг төрөл бол write-ahead-logging юм.


Энэхүү системийг хэрэгжүүлэхдээ байнгын, найдвартай хадгалах төхөөрөмж дээр бүх хандалтуудыг лог болгон хадгалах зарчмаар ажилладаг.

Бүртгэгдсэн лог бүр нь:

  • Хандсан нэр: Тухайн хандсан хэрэглэгчийг илэрхийлэх давтагдашгүй байж болох нэр, хаяг
  • Өгөгдлийн нэр: Хадгалагдсан өгөгдлийн давтагдашгүй бичигдсэн нэр
  • Хуучин утга:Тухайн хандалт хийгдсэн өгөгдлийн хандалтаас өмнөх утга
  • Шинэ утга: Тухайн хандалт хийгдсэн өгөгдлийн хандалтын дараах утга


Ингэж ажиллаж байгаа системийн давуу тал нь тухайн хадгалах төхөөрөмж, сервэр дээр хэрэглэгчийн хандаж байгаа өгөгдөлд орсон өөрчлөлтөд асуудал гарах үед хариуцах боломжтой, мөн өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдал болон түүний аюулгүй байдалд өгч буй баталгааг сайжруулах юм. Алдагдсан хэрэглэгчийн эрхээр нэвтэрсэн этгээдийг тухайн давтагдашгүй дугаар, хаягийн дагуу илрүүлэх боломжуудыг ч зарим системүүд оруулж өгсөн байдаг ба ингэснээр тухайн хандалт авсан өгөгдөлд ямар нэг халдлага гэх мэт зүйлс тохиолдоход өмнөх утгаас нь сэргээх боломжтой юм.

Зурагт үзүүлснээр

  1. 1. Өгөгдлийг өөрчлөх хүсэлт, өөрчлөлт хэрэглэгчээс илгээгдэнэ.
  2. 2. Хандахыг хүссэн өгөгдөл нь хэрэглэгчид дамжуулагдна.
  3. 3. Өгөгдлийн өөрчлөлтүүдийг хандалтын лог бүртгэл хийнэ.
  4. 4. Өгөгдлийн өөрчлөгдсөн утгуудыг бичнэ.


Ашигласан материал: Operating System Concepts (Seventh edition)-Silberschatz Galvin Gagne


Ишлэл:

1.Operating System Concepts, Seventh Edition үндсэн сайт

2.Operating System Concepts 7th Edition at Amazon