Нийтийн хэвлэл мэдээлэл

Нийтийн хэвлэл мэдээлэлийн хэрэгсэл нь бүх хэвлэл мэдээлэлийн холбоо технологийг багтаасан бөгөөд үүнд: -интернэт-телевиз -радио -сонин -кино хамаардаг.

1950 оноос хойш улс орнуудад үйлдвэржүүлэлтийн маш өндөр түвшинд хүрсэн ба олон нийтийн харилцаа холбооны кино, телевиз, радио улс төрийн гол түлхүүр үүргийг гүйцэтгэдэг байсан. Сүүлийн үед судалгаагаар хэвлэл мэдээлэлийн хэрэгсэлийн өмчлөлийн төвлөрөл ихсэж байгаа нь олон тооны хэвлэл мэдээлэлийн хэрэгсэлүүд хэдхэн тооны фирмүүдийн гарт байгааг харуулж байна.

Түүх[засварлах | кодоор засварлах]

Нийтийн хэвлэл мэдээлэлийн үг хэллэг нь1920 оод оноос хэрэглэгдэж эхэлсэн гэвч өнгөрсөн ирээдүйн зарим зүйлсрүү чиглүүлэх их үүсвэр болж байсан. XV зууны сүүлээр хэвлэх үйлдвэр нь зарим талаар харилцаа холбооны маш том анхны хэлбэр болон өссөн.


Сонин[засварлах | кодоор засварлах]

1800 аад оны эхэн үед Зүүн Америкийн нэгдсэн улсад түргэн эргэлттэй сонингууд өсөн нэмэгдсэн. Өндөр хурдны олшруулагч машин зохион бүтээгдэхэд боломжийн хийгдсэн. Сонин хийх нэг талдаа илүү арга хэрэгсэл байсан. Эхлэсэнээсээ хойш өндөр эргэлтийн сонингууд олон нийтийн үзэл бодлын хэрэгсэл байсаар ирсэн.

Цахилгаан шуудан[засварлах | кодоор засварлах]

1840 онд анхны цахилгаан шуудан боловсрогдон онцгой тээврийн харилцаа зөвшөөрөгдсөн. Илүү их зайнаас нэн даруй захиа илгээх боломж олгогдсон.


Кино[засварлах | кодоор засварлах]

Кино театрт нь 1894 онд том хэмжээний үзүүлбэрийн салбар бас кино зар сурталчилгааны үзүүлбэрээр эхэлсэн.


Радио[засварлах | кодоор засварлах]

1920 онд Америкийн нэгдсэн улсад анхны радио зар сурталчилгаа эхэлсэн.


Телевиз[засварлах | кодоор засварлах]

Олон түмэнд зориулагдсан анхны телтэвизийн мэдээ дамжуулагч нь 1636 онд Герман болон Британийн нэгдсэн улсад эхэлсэн. Байнгын олон нийтийн телевизийн мэдээ дамжуулагч нь 1948 онд Америкийн нэгдсэн улсад эхэлсэн ба алиалагч Milton Berle, Arturo Toscanini гэх хүмүүс хөтөлж эхэлсэн.

Өнөөгийн хөгжил дэхь улс төрийн үүрэг[засварлах | кодоор засварлах]

50аад оноос хойш олон нийт кино театр, радио телевизээс л мэдээлэл авдаг болжээ. Үүнээс үзэхэд орон нутагт их хэмжээний үйлдвэржүүлэлт явагдаж, орон нутаг өөрөө харилцаа холбоогоо удирддаг болсон. Олон нийтийн хэвлэл мэдээлэлийн хэрэгсэлийн иргэдийн үзэл бодол, нийгмийг харах хандлагыг өөрчлөгддөгийг илэрхийлж байна.Мөн тэд өөрсдийн мэргэжилээр (Орчуулгаар эсвэл мэдээлэлээр) Орчин цагийн соёл, үнэ цэнэ, үндэстэний итгэл үнэмшилд хүчтэй нөлөөлдөг. Тэгэхээр тэд бодит байдлыг яаж ч хүссэнээрээ өөрчилж чадахнээ.


Зорилго[засварлах | кодоор засварлах]

• Өмгөөлөл: Пүүс болон бизнесийн өмгөөлөл Энэ нь барааг сурталчлах, худалдаа наймаа, олон нийтийн харилцаа, улс түрийн харилцаануудыг хамарч чаддаг.

• Үзүүлбэр(Entertainment) Жүжиг, хөгжим, спорт гэх мэт уламжлалт тоглолтууд, зууны сүүлээс бичлэг компьютерын тоглоомууд

• Олон түмний үйлчилгээний мэдээ

Технологи-Аргачлал[засварлах | кодоор засварлах]

Цахилгаан, хэвлэх холбоо хэрэгсэл нь өргөн дэлгэр олон аргачлалаар хэрэглэгддэг. Эдгээрт мэдээ дамжуулагч,кино, интернет, блогууд, хэвлэлийн ажил ордог. Олон жишээ нь гэвэл олон төрлийн бичигдсэн диск, касет-XX зуун Бусад хэрэгсэл нь гар утсархуу бөгөөд завсарлагааны түргэн мэдээ, богино хошин шогийн үзүүлбэр, зурхай, сэрэмжлүүлэг, тоглоом, хөгжим зэрэг зарлалд ашиглагддаг.