Jump to content

Абрахам

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь
Абрахам

Абрахам (жинхэнэ нэр нь Абрам) бол Библи болон Коран сударт тэмдэглэгдсэн хүн юм. Түүнийг бүх еврейчүүд (израилчууд) өөрсдийн Эцэг хэмээн дууддаг. Энэ бол тэрээр тэдний өвөг дээдэс гэсэн утгаар юм. Түүний түүх Иудейзм, ХристИтгэл болон Исламын шашинд дурдагддаг. Абрахам нь Исаак ба Ишмеалын эцэг бөгөөд Иаковын (Исаакийн хүү) өвөг эцэг юм. Абрахам бол Терагийн гутгаар хүү мөн Нахорын (авга ах) ач хүү юм. Түүний хоёр ахыг Нахор болон Харан гэдэг байв. Абрахамын түүх Библийн Эхлэл номын 11 бүлгийн 27 дахь эшлэлээс 25 бүлгийн 11 эшлэл хүртэл үргэлжилдэг.