Абстракт урлаг

Абстракт урлаг (Англи: Abstract art) буюу мэргэжлийн хэлээр бодит бус дүрслэлийн урлаг. Аливаа ард түмэнд эрт дээр үеэс хийсвэр сэтгэлгээний дүрслэл байсан боловч өнгө, дүрсийн хүнд нөлөөлөх дотоод агуулгыг судалж ухамсартайгаар бодит бус дүрслэлийн агуулга барилыг хэрэглэн 1911 онд Оросын зураач Василий Кандинский анхны абстракт усан будган зургаа зурснаар абстракт ба хийсвэр урлагийн эхлэл тавигдсан гэж үздэг.