Агт

Эр хүйсийн адууг шүдлэнд нь засаж, хөнгөлөн морь болгодог. Үүнийг агтлах гэдэг. Агталсан адууг агт морь гэнэ. Мөн агт гэж эмээлийн хоёр хонхны хоорондох эмээлийн загасны дотор талыг хэлдэг болой.