Аксиом

Аксиом (англ. Axiom) гэж амьдрал дээрх илэрхий үнэнийг хэлнэ.