Ангилал:Гэгээн Иаковын Сэлэм одон шагналтан (хүзүүний гинжтэй)