Ангилал:Нутаг дэвсгэрийн нэгжийн статистикийн бүртгэл-1-Бүс нутаг