Ангилал:Нөхөн үржихүйд хортойгоор нөлөөлөх магадлалтай бодис