Ангилал:Эрчим хүчний эдийн засаг энергийн хэлбэр эсвэл тээгчээр