Арал (Тэрэг)

Арал нь гэдэг нь морь, тэмээ, үхэр тэрэгний хоёр дугуйн дээр байрлуулж, ачаа ачих, морь мал хөллөх хэсэг юм.

Арлыг хийхдээ урт хоёр гуя модны хойт хэсэгт хэм тэгш хоног, нүх гарган ялуу хэмээх 8-10 хөндлөвч модоор холбон ачаа ачих боломжтой болгоно.

Морь мал хөллөх тэрэг нь хоёр дугуй, арал гэсэн үндсэн хэсгээс бүрдэнэ. Эмээл, хашлага хоёроор арлыг дугуйтай холбож тэрэг болгон угсардаг.


Stub icon

Энэ өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.