Армагеддон

Армагеддон гэдэг нь Мегиддо гэдэг үгнээс гаралтай бөгөөд библи (Илч16:16) ганц л удаа гардаг. Энэ нь Христийн шашинд бурхны агуу өдрийн дайныг хэлдэг ба Бурхан агуу өдрөөрөө дайснуудаа дарж дэлхийг цэвэрлэнэ гэдэг.

Өнөө үед тус үгийг англи хэлэнд "дэлхий сөнөх" гэсэн утгаар түгээмэл хэрэглэдэг.