Асфер линз

Нэг тал асфер гадаргуутай линз.

Асфер (гре. [α, а] Error: {{Lang}}: text has italic markup (help) - үгүйсгэлийг илтгэх угтвар, гре. [σφαῖρα, sphere] Error: {{Lang}}: text has italic markup (help) - бөмбөг) линз - нэг эсвэл хоёр тал нь хоёулаа сфер бус гадаргуутай.

Оптикт ашигладаг асфер гадаргууг хоёр үндсэн бүлэгт хувааж болно:

  1. симметрийн тэнхлэгтэй гадаргуу;
  2. хоёр симметрийн хавтгайтай эсвэл симметргүй гадаргуу.