Барде аймаг

Барде (Bərdə rayonu), БардаАзербайжан улсын 14 түмэн хүнтэй аймаг. Засаг захиргааны төв нь Барде хот.