Барууны сэтгүүл зүй

Барууны сэтгүүл зүй нь сэтгүүл зүйн соёлын хүрээнд хоточ нохойн үүргийг биелүүлдэг гэж үздэг. Хэвлэл мэдээллийн шударга байдал, мэдээллийн найдвартай байдал, бодит байдал, ёс зүйн зарчим, хэм хэмжээг баримтлах зэрэг нь барууны сэтгүүл зүйд өндөр ач холбогдолтой юм. Барууны сэтгүүл зүйд "хараат бус, бие даасан, тэнцвэртэй" зэрэг сэтгүүл зүйн зарчмыг баримталдаг.

Барууны сэтгүүл зүйг хариуцлагатай сэтгүүл зүй ч гэж онолын хувьд авч үздэг. Хэрэглэгчид олон нийтийн юуг мэдэхийг хүсэх, мэдэх эрхэд маш хариуцлагатай хандаж баримтыг нягталж, олон талын эх сурвалжтай мэдээлдэг сэтгүүл зүй юм.

Мөн үзэх[засварлах | кодоор засварлах]

Сэтгүүл зүй

Эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүй

Гэрэл зургийн сэтгүүл зүй

Радио сэтгүүл зүй