Белград тойрог

Белград тойрог (Серби: Град Београд) — Серби улсын 1 сая 659 мянган хүнтэй тойрог. Белград хот болон түүний хүй дүүргийн 3224 км² газрыг харьяалдаг. Засаг захиргааны төв нь Белград. Хүн амын 91 хувь серби үндэстэн.