Бизнесмен

Бизнесмен-ажил хэрэгч хүний нэрлэдэг нийтдэг нэршил. Энэ үе нь 1990 оноос эхлэн Монгол хэлэнд орж, нутагшсан англи гаралтай үг юм.