Биомасс

Амазоны дулаан бүсийн ширэнгэн ой, Бразил: Энд биомасс нь ойд болон усан доор аль алинд нь бий болж байна.

Биомасс гэдэг нь амьд организмын бодисын массыг эсвэл тэдгээрийн биесийн хэсгийг нэрлэдэг. Эдгээр бодисын холимогийн тоо хэмжээг түүний массаар илэрхийлнэ (нэгж нь: килограмм)

Экологи дээр биомассыг ихэвчлэн сонгож авсан, экосистемийн орон зайгаар нь тусгаарласан эсвэл зөвхөн тодорхой нэг популяцыг нэрлэдэг. Үе үе биосферийн нийт биомассыг багцаалан гаргах оролдлогууд хийгдэх нь бий.

Экологид биомасс гэдэг нэршилийг нэгтгэсэн ойлголт байдаггүй. Эрчим хүчний техникт биомасс гэдэг нэршил нь зөвхөн эрчим хүчинд ашиглаж болох биомассыг л хэлдэг.Мөн халуун орны ой савд биомасс илүү явагдана.

Stub icon

Энэ өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.